Vitamin A      Vitamin D    Vitamin E    Niacin

    Fosfor    Kalsiyum    Mangan    Demir    Çinko    Bakır    Magnezyum    Kobalt    İyot    Selenyum

BAKIR ( Cu )

 

       Çinko ve kadminyum, sülfidril gruplarına bağlanmak için bakır ile yarışır. Bu nedenle çinko ve kadminyum bakır absorbsiyonuna karşı antagonisttir.Bakır absorbsiyonu gençlerde yetişkinlerden fazladır.

Fonksiyonları :

Kana renk veren hemoglobin ve iskelet kaslarına rengini veren myoglobin maddelerindeki porfirin çekirdeğinin oluşumu ve çekirdekte demirin kullanımından sorumludur.
Özellikle kanatlıların kan yapımı için bakıra olan gereksinimleri fazladır.
Pekçok enzim sisteminin yapısına girer.
Tüy, saç ve yapağının normal piğmentasyonu için gereklidir.

Yetersizliği:

Yem tüketimi azalır.
Anemi, şiddetli ishal ve döl verimi bozuklukları görülür.
Genel solgunluk görülür.
Sığırlarda miyokard enfarktüsüne neden olur ve bunun sonucunda ani ölümler oluşur.
Neonatal ataksi ( Enzootik ataksi, swayback,çarpık ) (Süt emen kuzu ve oğlaklarda görülür.Koyun ve keçilerde gebelikleri esnasında bakır verilirse önüne geçilir.)
Koyunlarda osteoporozis ve çeşitli kemik ve eklem bozuklukları oluşur.
Kıl ve yapağıda piğment değişiklikleri görülür.
Kıllar kaba bir hal alır.
Keratinizasyon bozukluğu görülür.
Kollagen ve elastin proteinleri arasındaki çapraz bağlantıları yapılamadığından, arter damarları zayıflar, damarlarda kopma ve çatlamalar görülür.
Infertilite görülür.
Karbonhidrat ve lipit metabolizmasında bozukluklar oluşur.
İmmun fonksiyonlar baskılanır.

Kanatlılarda bakır yetersizliği :
Anormal tüy gelişimi olur.
Tüylerde depiğmentasyon şekillenir
Piliçlerde belirgin kardiyak hipertrofi görülür.
Miyokartta fibrozis oluşur.

www.hayvanbesleme.com

Veteriner Hekim M.Celalettin UYSAL - celalettin@hayvanbesleme.com

0 531 949 13 73