VÜCUT KONDİSYON SKORU (VKS)

 

Vücut kondisyon skoru süt sığırlarının vücut yapılarının zayıf ve aşırı yağlanmış durumlarına göre 1-5 arasında sınıflandırılmasıdır. Vücut kondisyon skoru (VKS), ineklerin metabolizması için sağlanabilir enerji rezervini ve beslenme durumunu yansıtır. Kondisyon skorunun düzenli olarak takip edilmesi; sağlıklı ve verimli bir sürünün elde tutulmasını sağlar. Hayvanların çok zayıf veya çok yağlı oluşu, beslenme yetersizlikleri, sağlık sorunları ve sevk idaresinin yerinde olup olmadığını anlamamıza yardım eder. Her laktasyon dönemi için gerekli VKS'yi karşılamamak, süt üretiminin kaybolmasına, doğurganlığın bozulmasına veya masraflı hastalık tedavilerine neden olabilmektedir.

Vücut kondisyon skoru, süt ineklerine uygulanan beslenme programının etkinliğinin belirlenmesinde kritik öneme sahip bir ölçüdür. İneğin yeterli vücut yağı rezervine sahip olması  süt üretimini ve döl verimi etkinliğini iyileştirir, sürü ömrünü olumlu yönde etkiler.

Aşırı yağlı veya aşırı zayıf inekler metabolik hastalıklara karşı oldukça duyarlılık gösterirler. Bu hayvanlarda süt verimi azalır, gebelik oranı düşer ve buzağılama sorunları gözlenir. Laktasyon başlangıcında uygün vücut kondisyon skorunun sağlanamaması veya skordaki hızlı değişimler sürünün sağlığında veya besleme programında bir sorun olduğunun göstergesidir. Vücut kondisyon skorunun buzağılama aşamasında, doğum sonrası  muayenelerinde, laktasyonun son döneminde ve kuru dönemde sürekli kontrol edilmesi gerekir.

 

Hayvanın dış bakısında sağ tarafında çalışın .
Rumenin solda olmasından dolayı, inek üzerinde soldan bakı uygun bir puanlama yapmayı engelleyecektir.

Son kaburga ve ilk kalça çıkıntısı arasındaki alan Vücut Kondüsyon Skorunu değerlendirmek için kullanılan önemli bir alandır. Ayrıca sırt boyunca omurga üzeri ile omur yan çıkıntıları arasındaki dolgunluğa bakılır

VÜCUT KONDİSYON SKORU 1

Kaburga kemikleri dışa vurmuş vaziyette hissedilir. Üzeri çok ince et tabakasıyla kaplı, aralarına parmaklar rahatlıkla girer.

Sırt, bel, sağrı kemikleri çok belirgin vaziyettedir.

Kalça kemiklerinin çıkıntıları ve araları keskin, aralarına rahatlıkla parmak girer.

Kuyruk kökü çökmüş, kemik uçları keskin, vulva (dişilik organının dıştan görülen kısmı) dışarı çıkıntılıdır.

VÜCUT KONDİSYON SKORU 2

Kaburga kemikleri çıkıntılı ve uçları hissedilir.

Sırt, bel ve sağrı kemikleri belirgin fakat bir kısım et tabakasıyla kaplıdır.

Kalça kemikleri belirgin fakat bunları birbirine birleştiren kısım etle kaplıdır.

Kuyruk kökü kemik yapısı ancak belirgin ve vulva biraz dışarı çıkıntılıdır.

VÜCUT KONDİSYON SKORU 3

Kaburgalar ancak elle bastırarak hissedilir durumda, uç ve aralara parmak girmez.

Sırt, bel ve sağrı dolgün, kalça kemiklerinin üzeri etle nispeten kaplanmıştır.

Sağrı kemiği iyice kapalı elle ancak hissedilebilir.

VÜCUT KONDİSYON SKORU 4

Kaburga kemikleri aşırı basınçla ancak hissedilebilir vaziyettedir.

Sırt ve bel sağrı düzleşmiştir kemiklerin çıkıntıları elle zor hissedilir.

Kuyruk kökü ve civarı düzleşmiş, yağ birikintisi hissedilir durumdadır.

VÜCUT KONDİSYON SKORU 5

Tüm vücut silindirik bir görünüm almıştır.

Deri altı yağ dokusu her tarafta elle hissedilir.

Kuyruk kökü yağa gömülmüş gibi bir durum arz eder.

 

www.hayvanbesleme.com

Veteriner Hekim M.Celalettin UYSAL - celalettin@hayvanbesleme.com

0 531 949 13 73